Fortoldningsbutikken

Chúng tôi phục vụ cả im - và, xuất khẩu, giao thông vận tải và speditionsfirmaer cũng như cá nhân với tất cả những lợi ích về. Khách hàng của chúng tôi nhận được một cá nhân có thẩm quyền và dịch vụ thân thiện và trải nghiệm những thủ tục hải quan của hàng, như một đơn giản và không đau quá trình. Chúng tôi cùng một lúc đảm bảo rằng không ai trả tiền cho thêm thuế hơn họ cần Bạn cần để nhập quần áo, thức ăn, tử, máy móchoặc bạn cần để di chuyển nhà Đan mạch và nếu bạn có câu hỏi nào, xin liên hệ với fortoldningsbutikken. Chúng ta cũng có thời gian cho bạn đi và xem xét để nhập hóa từ một đất nước ngoài EU và muốn biết được nhiều hơn một chút về nó như thế nào tất cả các treo cùng. Là bạn ngay cả ở nước ngoài để tải về các mẫu sản phẩm hay loại khác của hàng hóa phải có thủ tục hải quan, vì vậy chúng tôi có thể theo thủ tục cá nhân đảm bảo rằng đó là một thủ tục hải quan rõ ràng hải quan ĐỌC NHIỀU.