Giao dịch là gì, một giao dịch. kinh tế

Khi bạn cần phải kiểm tra tất cả các công ty của các giao dịch là chính xác, để làm cho thường ngân hàng đối chiếuVới sự bổ sung module Autobank kinh tế kế toán chương trình, cậu nhận được ngân hàng tự động hoà giải tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Một giao dịch thông thường là một thương mại nơi trên một bên, cung cấp một dịch vụ sản phẩm và mặt khác cung cấp các thanh toán cho vụ này. Nó là một khiếm của các người mua là tài khoản ngân hàng, và một đánh giá lại của người bán tài khoản ngân hàng. Tất cả các sự kiện quan trọng kinh tế được gọi là giao dịch Do đó thường có một số lớn các loài khác nhau của các giao dịch trong một doanh nghiệp. Dưới đây là danh sách của các thường xuyên nhất: tất Cả các giao dịch phải tất nhiên có đăng chính xác trong các báo cáo tài chính. Trong kết nối với các giao dịch làm một hòa giải ngân hàng, nhằm đảm bảo rằng tất cả số tiền được vào chính xác.