Hur blir người đàn ông luật sư

Cho khán giả t luật sư måste bạn muốn läsa vi juristutbildning trên một viện công hoặc đại học. Áo ngực chương trình khán giả välja về bạn viii läsa cho đến khi luật sư sau khi học trung học är Ekonomiprogrammet, Estetiska chương trình Humanistiska chương trình Naturvetenskapsprogrammet hoặc SamhällsvetenskapsprogrammetDessa chương trình ger bạn sức mạnh như krävs cho khán giả söka cho đến khi Juristprogrammet. Även Teknikprogrammet có thể hãy ett áo ngực, val, nếu bạn väljer khán giả läsa cho đến khi lịch Sử a. Sức mạnh của Juristprogrammet: Grundläggande điện lịch Sử A, Samhällskunskap Kỳ Hoặc: lịch Sử b a và a, Samhällskunskap b a và a. (Områdesbehörighet một hoặc A) Như một luật sư arbetar bạn trên advokatbyråer hoặc juridiska byråer xấu xí hjälper cá nhân, företag và các tổ chức ở olika juridiska frågor. Nó vanliga är khán giả bạn là một luật sư arbetar tại văn phòng nhỏ där det arbetar ba hay färre luật sư. Olika arbetsområden như một luật sư, hãy inom familjerätt, affärsrätt hoặc brottsmål Cho khán giả hà rätt khán giả kalla sig luật sư krävs loài người đàn ông är thành viên của thụy điển thanh Hiệp.

Enligt arbetsförmedlingen đi utbildade luật sư hà medelgoda möjligheter cho đến khi làm việc, cả hai vào năm và bắn års sikt."Tillbaka cho đến khi hợp yrken inom Quản lý ekonomi -"Tillbaka cho đến khi Yrkesguidens startsida"Hợp yrken Một Vần.