Sự trừng phạt ở Đan mạch

Đọc bài viết đặc biệt 'để có Được những nạn nhân cũng có một cơ hội đến.', và có một vị trí như thế nào đến các hệ thống pháp lý, phải đối xử với nạn nhân và thủ phạm. Các tòa án xác định luật đã bị hỏng, và trừng phạt những gì những người phạm tội nên cóỞ Đan mạch bạn chỉ có thể bị kết án của một tội phạm, nếu anh đã bị kết án bởi một thẩm phán. Cho đến khi sau đó là chính thức nói - vô tội Bất kỳ sinh sản, bao gồm cả in hoặc sao chép toàn bộ hay bộ phận của læringsportalen, chỉ được phép, nếu các tổ chức đã bước vào một thỏa thuận với Copydan Nút Văn bản, và phải được thực hiện trong thỏa thuận này, các hạn chế.