UN

Lịch sử của vương quốc Đan mạch và đi trở lại thời gian sau khi của chúng tôi, bình cho chính thức phát triển hỗ trợ Tại mở UN thành Phố ở Copenhagen, nói LHQ tổng thư ký Ban Ki-sau trên mặt trăng hợp tác với liên hiệp quốc: Đan mạch nên tự hào vì những đóng góp của mình. Đan mạch là một trong chỉ một số ít nước gặp LHQ mục tiêu trên chính thức phát triển hỗ trợ Vâng, Đan mạch đã gặp nhau, và nhiều lần thậm chí còn vượt qua các mục tiêu, trong ba mươi-năm nămNó là từ năm - kể từ khi Anker Jørgensen là thủ tướng đứng đầu của một liên minh rộng lớn và kể từ khi Jimmy Carter với các Trại David thỏa thuận, trung gian hòa bình ở Trung đông.

Bây giờ, sau ba mươi-năm năm với đan mạch lãnh đạo, khi nó đến để giúp đỡ trẻ em khắp nơi trên thế giới với không chỉ"Ở còn Sống", nhưng để phát triển mạnh, tôi tự hào nói rằng Đan mạch đã luôn luôn là một đối tác có được giá trị của nó"Có một cơ Hội,"và Trong là, chắc chắn,"cái mà Chúng ta Muốn.".